Masz pytanie?

Nasza Orkiestra

 • O nas

  Mielecka Orkiestra Symfoniczna jest trzecią tego typu formacją w Polsce w  miastach poniżej 70 tysięcy mieszkańców. Tworzą ją muzycy profesjonalni, studenci akademii muzycznych oraz wyróżniający się uczniowie szkół muzycznych II stopnia z Mielca i regionu.

  czytaj więcej >

 • Historia

  Idea powołania profesjonalnej orkiestry prezentującej i popularyzującej muzykę klasyczną w mieście i regionie dojrzewała w głowie Franciszka Wyzgi od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, gdy jako dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu, powoływał w Mielcu artystyczną placówkę II stopnia. Konsekwencją rosnącego poziomu artystycznego jej wychowanków powinno być tworzenie muzycznych formacji, które pozwalałyby wykorzystać ich potencjał, a jednocześnie docenić wysiłek i promować zdobyte umiejętności w środowisku lokalnym.

  czytaj więcej >

 • Współpraca

  Przy realizacji projektów koncertowych Orkiestra stara się wypełniać rolę integratora mieleckiego środowiska kulturalnego zapraszając do swych przedsięwzięć inne lokalne zespoły i formacje artystyczne.

  czytaj więcej >

Facebook