Masz pytanie?

Mieleckie Towarzystwo Muzyczne

 • Informacje

  Mieleckie Towarzystwo Muzyczne
  Ul. Kościuszki 10, 39-300 Mielec
  NIP: 817-164-87-81; REGON: 690491420
  Tel. 737 46 94 55;
  NRB: Bank Spółdzielczy w Mielcu 44918300052001000037400001
  Internet: www.orkiestra.mielec.pl

  Zarząd:

  - Franciszek Wyzga – prezes
  - Bronisław Kowalczuk – wiceprezes
  - Bernatedtta Duszkiewicz – sekretarz
  - Józef Witek – członek
  - Piotr Wyzga - członek

 • Działalność

  Mieleckie Towarzystwo Muzyczne powstało w 1997 roku a jego statutowymi celami są:
  - skupianie osób pracujących czynnie na rzecz rozwoju i upowszechniania muzyki poważnej i estradowej
  - skupianie sympatyków muzyki i tworzenie podstaw organizacyjno – finansowych w celu rozwoju życia muzycznego wśród
     mieszkańców miasta i regionu
  - pomoc i promowanie młodych, utalentowanych twórców i wykonawców
  - współdziałanie z władzami, instytucjami, szkolnictwem, organizacjami, ruchem związkowym w tworzeniu sprzyjających warunków dla
     dobra rozwoju artystycznego oraz upowszechniania muzyki poważnej w Mielcu i regionie

  Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
  - organizowanie odczytów, koncertów, seminariów
  - zorganizowanie i prowadzenie zawodowego zespołu muzycznego
  - fundowanie stypendiów i nagród dla wyróżniających się muzyków
  - pomoc w organizowaniu kształcenia muzycznego
  - pozyskiwanie sponsorów na prowadzenie działalności
  - współpracę ze środkami masowego przekazu

  Dla realizacji powyższych zadań powołano do życia Mielecką Orkiestrę Kameralna, której dyrygentem do chwili obecnej jest jej założyciel i jednocześnie prezes Towarzystwa Franciszek Wyzga.

 • Zostań członkiem MTM

  Nie jesteś obojętny na to co dzieje się dookoła Ciebie? Chcesz aktywnie uczestniczy w pozytywnych zmianach otoczenia? Jesteś kulturalny? Kochasz muzykę? Dołącz do nas!!! Mieleckie Towarzystwo Muzyczne jest organizacją zrzeszającą miłośników muzyki klasycznej i estradowej. Aby znaleźć się w tym wyjątkowym gronie wystarczy wypełnić formularz, respektować statut i opłacać składkę członkowską (symboliczną). W zamian można otrzymywać najnowsze informacje o działalności Towarzystwa i Orkiestry oraz realnie wpływać na działalność organizacji, a atutem nie do przecenienia jest świadomość przynależności do szczególnej grupy osób kulturalnie wrażliwych i możliwość aktywnego kształtowania artystycznej sfery otaczającej rzeczywistości.
  Zapraszamy!!!

Facebook