Masz pytanie?

Klasyka wiecznie młoda

To realizowany przez Mieleckie Towarzystwo Muzyczne przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Mielca projekt mający na celu umuzykalnianie i zapoznawanie młodzieży z dziedzictwem kultury muzycznej, wyposażenie jej w niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu orkiestry symfonicznej oraz podstawowych zasadach zachowania na koncertach filharmonicznych i podobnych wydarzeniach. Umiejętność obcowania z muzyką i świadomość dorobku kulturalnego jest jednym z podstawowych elementów wychowania młodego człowieka. Realizowane w ramach projektu audycje muzyczne poprzez bezpośredni kontakt z dziełami wybitnych kompozytorów polskiej i światowej muzyki klasycznej, przybliżają słuchaczom świat kultury „wysokiej”, pozwalają na odczuwanie emocji związanych z jej odbiorem oraz docenienie walorów estetycznych, co pozytywnie wpływa na rozwój wyobraźni i osobowości wzbudzając zainteresowanie tą dziedziną sztuki. Spotkania, dzięki formie koncertu, są niepowtarzalną okazją poznania swoistego savoir vivre tych wydarzeń, niezwykle przydatnego w dorosłym życiu zawodowym i towarzyskim. Aktywność młodzieży w realizacji zadania nie ogranicza się tylko do słuchania. Po spotkaniach każdy uczestnik może wyrazić swoje wrażenia w konkursie na najlepszą recenzję koncertową, w którym oprócz upominków rzeczowych związanych z muzyką można wygrać wejściówki na inne prezentacje Orkiestry. Zadanie w formie nieodpłatnej systemowo obejmujące wszystkich uczniów mieleckich szkól podstawowych jest wzorcowym , unikatowym w skali kraju rozwiązaniem, dzięki któremu każdy młody mielczanin ma możliwość bezpośredniego kontaktu z kultura wysoką, propozycją, która z powodzeniem może być stosowana w ośrodkach o podobnych do Mielca uwarunkowaniach. 

Historia dedykowanych młodzieży prezentacji autorstwa Mieleckiej Orkiestry Kameralnej sięga 2011 roku gdy w Sali Widowiskowej Domu Kultury SCK w Mielcu, 650 uczniów klas pierwszych gimnazjów po raz pierwszy na żywo usłyszało kameralistów. Pozytywne przyjęcie młodych melomanów zdecydowało o kontynuacji projektu w latach następnych we współpracy z Prezydentem Miasta Mielca. Od roku 2014 dzięki pozyskaniu wsparcia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie objęło również uczniów klas drugich i trzecich gimnazjów, wzrosła także ilość występów, których rocznie słuchało blisko 1600 osób. W roku 2018 w związku z reformą oświaty beneficjentami projektu zostali uczniowie klas siódmych.

Facebook